قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

باستان-a173

سرقلیان قلیان در این دوران بخشی از ضرورتهای زندگی بود مینا کاری و آب طلاکاری شده با نقش مادر و فرزند و امضای فردی به نام ابراهیم

دوران: دوران قاجار مکان نامشخص


درس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/526

پایان فوتر بلاگ -->