قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

۲۵ مطلب با موضوع «گالری ها» ثبت شده است

فروشی


آفتابه لگن مسی سالم

قیمت: 850 هزار تومان

 در گالری قدیم ندیما

دوران:قاجار

کد: b1043-1

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/797

فروشی


درب پوش مسی جهت گرم نگه داشتن غذا داخل پشقاب


 در گالری قدیم ندیما

دوران: اوایل قاجاری

کد: b1042-1

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/573

تصاویری دیگر از این درب پوش: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

            

فروشی

ظرف مسی قلم کاری آنتیک

در گالری قدیم ندیما
دوران: قاجاری
کد: b1041-1

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/560


تصاویری دیگر از این ظرف: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

            

فروشی

 

هاون چوبی زیبا

 

 در گالری قدیم ندیما

دوران: قاجاری

کد: b1017-5

فروشگاه قدیمی جات

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/553

 

فروشگاه قدیمی جات

 

فروشی

گریسوز نفتی برنجی خورشید سالم

در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی

قیمت: 120 هزار تومان
کد: b1009-12


آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/544


تصاویری دیگر از این گرسوز: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

فروشگاه قدیمی جات

          

فروشی

ساعت برنجی آنتیک

در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی

قیمت: 150 هزار تومان

کد: b1020-5


ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/539


تصاویری دیگر از این ساعت: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

         

فروشی

عوددان سفالی زیبا

در گالری قدیم ندیما
دوران: قاجاری
کد: b1040-1


درس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/525


تصاویری دیگر از این عوددان: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

                

فروشی

هاون برنجی دوره پهلوی

در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی
کد: b1017-4

فروشگاه قدیمی جات
آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/519


تصاویری دیگر از این هاون: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

               

فروشی

درب کوب فولادی بزرگ

در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی
کد: b1039-2

قیمت: 200 هزار تومان
آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/506

فروشی

درب کوب فولادی درب کاروانسرا

در گالری قدیم ندیما
دوران: قاجاری
کد: b1039-1

قیمت: 250 هزار تومان


درس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/498


تصاویری دیگر از این دزب کوب: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

فروشی

رادیو ناسیونال پاناسونیک

در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی
کد: b1035-2

یمت: 120 هزار تومان

آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/493

تصاویری دیگر از این رادیو: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

فروشی

گلاب پاش برنجی طرح دار

در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی
کد: b1011-9

 


آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/471


تصاویری دیگر از این گلاب پاش: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

فروشی

قفل فولادی سالم

در گالری قدیم ندیما
دوران: قاجاری
کد: b1014-6
قیمت: 120 هزار تومان

آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/461


تصاویری دیگر از این قفل: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

فروشی

هاون برنجی


در گالری قدیم ندیما
دوران: قاجاری
کد: b1017-3


فروشگاه قدیمی جات

آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/453


تصاویری دیگر از این هاون: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

              

فروشی

ماشین حساب هندلی
قیمت: 250 هزار تومان
در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی
کد: b1038-1


آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/441


تصاویری دیگر از این ماشین حساب: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

فروشی

رادیو شارپ لامپی سالم
قیمت: 300 هزار تومان
در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی
کد: b1030-5

آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/432


تصاویری دیگر از این رادیو: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

فروشی

یک جفت شمعدان برنجی زیبا
قیمت: 200 هزار تومان
در گالری قدیم ندیما
کد: b1009-11

آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/411


تصاویری دیگر از این چراق: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

قمقمه

فروشی

فروشگاه قدیمی جات

قمقمه آب و یقلابی از جنگ جهانی دوم با تاریخ حک شده
قیمت: 60 هزار تومان

در گالری قدیم ندیما
کد:b1037-1


آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/407


تصاویری دیگر از این قمقمه: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

قمقمه

فروشگاه قدیمی جات

فروشی

یک جفت چراغ کوچک نفتی آنتیک
قیمت: 90 هزار تومان
از ایران در گالری قدیم ندیما
کد: b1009-10


آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/397


تصاویری دیگر از این چراق: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

                

فروشی

قوری شاه عباسی نقاشی کار دست
قیمت: 100 هزار تومان
از ایران در گالری قدیم ندیما
کد: b1016-3

آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/390


تصاویری دیگر از این قوری: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

                

فروشی

ابریق مسی چکشی
قیمت: 130 هزار تومان

کد: b1036-2


آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/380

تصاویری دیگر از این ابریق: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

فروشی

لیوان برنجی نقشدار

قیمت: 130 هزار تومان

از ایران در گالری قدیم ندیما

دوران: قاجار

کد: b1028-4

فروشگاه قدیمی جات
آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/369

قفل فولادی سالم

فروشی

قفل فولادی سالم
قیمت: 150 هزار تومان
از ایران در گالری قدیم ندیما
دوران: قاجار
کد: b1014-5

 

فروشگاه قدیمی جات
آدرس این تصویر در کانال ما: https://telegram.me/ghadimnadimi/333

تصاویری دیگر از این دوربین: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

قفل فولادی سالم

دوربین عکاسی هانکینگ کمیاب


فروشی

دوربین عکاسی هانکینگ کمیاب

قیمت: 120 هزار تومان


 در گالری قدیم ندیما
دوران: پهلوی

کد: b1018-4


آدرس این تصویر در کانال ما: https://telegram.me/ghadimnadimi/328

تصاویری دیگر از این دوربین: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)


دوربین عکاسی هانکینگ کمیاب     دوربین عکاسی هانکینگ کمیاب

دوربین عکاسی لوبیتل 2


فروشی

دوربین عکاسی لوبیتل2 درحدآک

قیمت: 180 هزار تومان

از روسیه در گالری قدیم ندیما

دوران: پهلوی

کد: b1018-3


آدرس این تصویر در کانال ما: https://telegram.me/ghadimnadimi/323

تصاویری دیگر از این دوربین: (برای بزرگ تر شدن تصویر بر روی آن کلیک نمایید)


دوربین عکاسی لوبیتل2      پشت دوربین عکاسی لوبیتل2

پایان فوتر بلاگ -->