قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

فروشی


هاون چوبی زیبا


 در گالری قدیم ندیما

دوران: قاجاری

کد: b1017-5

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/553

پایان فوتر بلاگ -->