قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

فروشی

لیوان برنجی نقشدار

قیمت: 130 هزار تومان

از ایران در گالری قدیم ندیما

دوران: قاجار

کد: b1028-4


آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/369

پایان فوتر بلاگ -->