قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

مکان - m104

ورودی شهر مشهد در اواخر دهه ۱۳۳۰ خورشیدی

آدرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/443

پایان فوتر بلاگ -->