قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

مکان m134

آرامگاه شاعر و عارف  باباطاهر عریان در همدان

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/842
آرامگاه باباطاهر عریان
این آرامگاه مربوط به دوره معاصر و یکی از آثار ملی ایران است و در همدان، میدان باباطاهر واقع شده است. باباطاهر که حدوداً در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم می زیسته، از شعرا و عرفای بزرگ روزگار خویش است. بیشتر دوران زندگی او در فقر گذشت. او یکی از مشهورترین دو بیتی سرایان ایرانی است که گذشت زمان نتوانسته دو بیتی های شور انگیزش را که با لهجه زبان لکی سروده شده است از یادها بزداید.

بابا لقبی بوده که به پیروان وارسته می‌داده ‌اند و عریان به دلیل بریدن وی از تعلقات دنیوی بوده است.

از دوبیتی های باباطاهر:

ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چه دیده وینه دل کنه یاد
بسازم خنجری نیشش ز پولاد
زنم بر دیده تا دل گرده آزاد
مکان m134 – تصویر 2
آرامگاه قدیمی باباطاهر عریان در همدان
ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/844
پایان فوتر بلاگ -->