قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

تمبر s105


تمبر یادبود جشن ۲۵۰۰ اُمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران - رضاشاه بزرگ

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/754


پایان فوتر بلاگ -->