قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

اشخاص c110

موتور دکترشیخ

در موزه گود زورخانه‌ «لافتی» - مشهد بلوار شاهنامه نزدیک آرامگاه طوس

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/637

دکتر مرتضی شیخ متولد سال 1286

با مشکلات طبقه محروم آشنا شد و گویی با خود عهد بست تا تمامی توان خود را صرف این قشر نماید

 (به یادبود بیمارستان دکتر شیخ مشهد واقع در چهارراه ابوطالب بنا شده است)

از خلقیات والای دکتر این بود که مستقیم از مردم پولی نمی گرفت. هر کس هرچه می خواست توی صندوقی که کنار میز دکتر بود می‌انداخت و چون حق ویزیت دکتر 5 ریال تعیین شده بود ( که خیلی کمتر از حق ویزیت سایر پزشکان آن زمان بود)، اکثر مواقع، بیماران به جای پنج ریالی، درب فلزی نوشابه داخل صندوق می انداختند و چون صدایی شبیه انداختن پول داشت خجالت نمی کشیدند.

 

روزی مردی از دکتر سوال می کند: شما چرا با این سن و خستگی ناشی از کار از موتور سیکلت استفاده می کنید؟

 

دکتر در جواب می گوید :منزل مریض هایی که من به عیادتشان می روم آنقدر پیچ در پیچ است و کوچه های تنگ دارد که هیچ ماشینی از آن نمی تواند عبور کند، بنابراین مجبورم با موتور به عیادتشان بروم.."

 

فروشگاه قدیمی جات

پایان فوتر بلاگ -->