قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

قدیمی جات

اطلاعات و تصاویر اشیاء باستانی و مکان ها، اشخاص و آثار ایران باستان

لینک کانال تلگرام قدیم ندیمی: @ghadimNadimi

قدیمی جات

کانال تلگرام: @ghadimNadimi

فروشگاه آنلاین:
ghadimijat.esam.ir

مکان m119

یکی از منازل حاج امین در تربت حیدریه، خیابان باغسلطانی،  بخاطر صداقت، درستی و امانت داری مورد توجه تجار تربت حیدریه و مشهد بودند و آن ها لقب امین التجار را به ایشان دادند.

ادرس این تصویر در کانال ما:https://telegram.me/ghadimnadimi/626

حاج امین معروف به امین التجار


فرزند حاج غلامعلی هراتی هروی (از تجار معروف زمان خود که نام ایشان در کتاب سفرنامه عبدالرحمان خان پادشاه افغانستان ذکر شده است) فردی تحصیل کرده  که در زمان ناصرالدین شاه منشی حاج محمد رضا لاری بود که ایشان از شهرستان یزد به تربت حیدریه  مهاجرت کرده ودر آنجا مقیم گردید.

حاج محمد رضا لاری موقع مشرف شدن به مکه تمام ثروتشان را به حاج امین صلح می نماید ودر سند قید می کند که این ثروت در اختیار ایشان باشد و طبق وقفنامه داده شده عمل کند و مختارند پس از فوت اینجانب تولیت را به هرشخص که صلاح بدانند تفویض نمایند (چون مرحوم حاج محمد رضا لاری فرزندی نداشته است) .

فوت حاج محمد رضا لاری مصادف میشود با تولد اولین فرزند حاج امین که ایشان نام محمد رضا را به فرزندش میدهد که نام محمد رضا لاری را زنده نگهدارد 

#حکایت h102

حاج امین معروف به امین التجار

فردی  که از زاهدان به تربت حیدریه آمده بود واز حجره پارچه فروشی حاج امین یک توپ پارچه برداشته و هنگام خروج از کاروانسرا نگهبان در ب از او تقاضای دالانداری می کند و او که هراسان است متوجه می شود که حاج امین باصدای بلند به نگهبان اعلام می کند که دالانداری پرداخت شده و او با توپ پارچه از محل خارج می شود.

روز بعد آن شخص با محموله پارچه به محل کار امین التجار آمده  واز اوعذر خواهی نمود و گفت شب گذشته نتوانستم بخوابم واز اینکه شما آبروی من را در برابر نگهبان خریدید،  ممنونم.  در واقع شما بمن درس زندگی دادید .

            
پایان فوتر بلاگ -->